Ζητάνε τον διορισμό τους - Επιστολή διαμαρτυρίας στον υπουργό Οικονομικών

Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου έστειλε συντονιστική επιτροπή ομάδας διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Το εκπαιδευτήριό μας είχε 3 διοριστέους σε αυτόν τον διαγωνισμό
Επιστολή στον υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου έστειλε συντονιστική επιτροπή ομάδας διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, που μεταξύ άλλων τονίζουν τα εξής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη μερίδα διοριστέων του γραπτού διαγωνισμού 1Γ/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 461/11-09-2008 τ. ΑΣΕΠ). Ο γραπτός διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 4 και 5 Απριλίου 2009. Τα οριστικά αποτελέσματα για τους πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκδόθηκαν από τον ΑΣΕΠ στις 29/10/2009, ενώ για τους διοριστέους της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) στις 17/11/2009. Κατόπιν εκδόθηκαν τα αντίστοιχα ΦΕΚ με τους πίνακες διοριστέων ΦΕΚ τεύχος Γ 896/04.11.2009 για τους διοριστέους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και ΦΕΚ τεύχος Γ 940/23.11.2009 για τους διοριστέους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ακολούθησαν προσωπικές επιστολές (οι ημερομηνίες ποικίλλουν καθώς πρόκειται για ατομικές επιστολές) προς όλους τους επιτυχόντες, με τις οποίες μας καλούσαν από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Προσωπικού του υπ. Οικονομικών να προσκομίσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, ιατρικές γνωματεύσεις) για την ολοκλήρωση του διορισμού μας, το οποίο και πράξαμε, ως οφείλαμε, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Οπως ρητά προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο ΙΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟ του κεφαλαίου Η του ανωτέρω τεύχους του ΑΣΕΠ, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

Οι ανωτέρω προθεσμίες λήγουν στις 4/3/2010 για τους επιτυχόντες της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στις 23/3/2010 για τους επιτυχόντες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε ότι οι περισσότεροι από εμάς βρισκόμαστε σε πολύ δυσχερή θέση, τόσο ψυχικά όσο και οικονομικά. Αυτό οφείλεται στο ότι μετά από σκληρή προσπάθεια (εξαντλητικό διάβασμα παράλληλα με δουλειά και υποχρεώσεις) και ενώ έχουμε επιτύχει μεταξύ χιλιάδων σε έναν γραπτό, αδιάβλητο διαγωνισμό, πολλοί από εμάς έχουμε ήδη παραιτηθεί από τις δουλειές μας στον ιδιωτικό τομέα, κάτω από την πίεση της τυπικής μας υποχρέωσης και της ευσυνειδησίας μας να αποχωρήσουμε έχοντας ενημερώσει τον εργοδότη μας έναν μήνα πριν από την παραίτησή μας, ενώ άλλοι έχουν παραιτηθεί από θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς η διαδικασία παραίτησης και διακοπής μισθοδοσίας είναι χρονοβόρα...

Ζητάμε τη συμβολή σας και την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας, ότι η προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία των 4 μηνών για τον διορισμό μας θα τηρηθεί...

Για όλους τους παραπάνω λόγους και επιφυλασσόμενοι κάθε νόμιμου δικαιώματός μας και κάθε μορφής αγώνα, πιστεύουμε ότι θα πράξετε αυτό που είναι σύννομο και συνάδει με την ορθή εκτέλεση της Εκτελεστικής Εξουσίας της Διοίκησης και της κοινής λογικής.

ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΤΕΟΙ ΤΗΣ 1Γ/2008»

ΠΗΓΗ: "ΕΘΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ"


You may also like