ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΕΙ/ΤΕΙ


ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2800€
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα ανέργων ηλικίας 25-29 ετών και 30-45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός Πληροφορικής).
🔶 ΩΦΕΛΟΥΕΝΟΙ:
Άνεργοι, ηλικίας 25-45 ετών πτυχιούχοι θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).
🔶 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ: 2.800€

🔶 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Επιδοτούμενη θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 400 ωρών στις ειδικότητες:
1. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού,
2. Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών,
3. Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
• Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση διάρκειας 200 ωρών σε ιδιωτικές εταιρείες.
• Συμβουλευτική υποστήριξη των ανέργων.
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι καταρτιζόμενοι σε συνεργασία με τον Φορέα Πιστοποίησης
🔶 Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
I. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
II. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1974 μέχρι και 31.12.1989.
III. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής),
IV. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).
🔶 Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 28/6/2019 έως 23/8/2019
Για περισσότερες πληροφορίες:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130
What’s up: 6978520099


You may also like