ΚΑΡΔΙΤΣΑ VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2013

Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, ανέργων, επαγγελματιών του τομέα των υπηρεσιών υγείας, μέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε δημόσια νοσοκομεία και στις υπηρεσίες αυτών. Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ.) με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Η Δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

  • voucher υγείας Κατάρτιση 240 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες, σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring).
  • voucher υγείας  Απασχόληση / Εργασιακή εμπειρία 7 μηνών (960 ώρες)

Σύμφωνα με την δημοσίευση, η δράση απευθύνεται σε Άνεργους Πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επαγγελματίες υγείας:

  • voucher υγείας - Ιατροί
  • voucher υγείας - Νοσηλευτές/τριες
  • voucher υγείας - ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
  • voucher υγείας - ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  • voucher υγείας - ΤΕ Ραδιολόγων - Ακτινολόγων
  • voucher υγείας - Πληροφορικής
  • voucher υγείας - Διοικητικού Οικονομικού (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ που δεν ανήκουν στις παραπάνω ειδικότητες)


Διαδικασία επιλογής θέσης εργασίας:
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του προγράμματος "Voucher Υγείας" και να επιλέξουν θέση εργασίας συμπληρώνοντας τον κωδικό αίτησης (ΚΑΥΑΣ) που έλαβαν από το πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ.

Εφόσον έχετε επιλεγεί, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε θέση εργασίας της επιλογής σας ανάλογα με την περιφέρεια που έχετε δηλώσει ότι επιθυμείτε να καταρτιστείτε. 


You may also like