ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Όσοι εργοδότες απασχολούν εργαζόμενο (δηλαδή είναι καταχωρημένοι ήδη στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) θα πρέπει υποχρεωτικά να επιμορφωθούν μέχρι τις 30/6/15.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναρτήθηκε η νέα υπουργική απόφαση καθώς και η εγκύκλιος εφαρμογής της για την «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας - Προγράμματα 2015».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εργοδότες Β' και Γ' κατηγοριών (ή/και κατά περιπτώσεις εργαζόμενοι) μπορούν να επιμορφωθούν οι ίδιοι για την άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας αντί να αναζητήσουν τις υπηρεσίες εξωτερικού Τεχνικού Ασφαλείας.
Προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις:
1) Όλοι οι εργοδότες (ή/και κατά περιπτώσεις εργαζόμενοι) που πρόκειται να εισέλθουν στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ μπορούν να λάβουν και να καταχωρήσουν στο σύστημα αριθμό πρωτοκόλλου με το οποίο καλύπτονται για χρονικό διάστημα έως και 6 μηνών, με την πάροδο του οποίου διαστήματος χωρίς να έχει γίνει η επιμόρφωση είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες εξωτερικού Τεχνικού Ασφαλείας.
2) Οι εργοδότες (ή/και κατά περιπτώσεις εργαζόμενοι) που είναι ήδη καταχωρημένοι στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και δεν έχουν λάβει επιμόρφωση, πρέπει να έχουν λάβει την επιμόρφωση το αργότερο έως και 30/06/2015, με την πάροδο του οποίου διαστήματος χωρίς να έχει γίνει η επιμόρφωση είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες εξωτερικού Τεχνικού Ασφαλείας.
Εντός του Μαΐου το Κέντρο μας θα πραγματοποιήσει τμήματα τεχνικών ασφαλείας και των δύο κατηγοριών. Σας συνιστούμε να μεριμνήσετε για τις συνεργαζόμενες με εσάς επιχειρήσεις, ειδικά σε όσους εργοδότες αφορά η 2η περίπτωση, δηλαδή απασχολούν ήδη εργαζόμενο.
Το κόστος συμμετοχής καθώς και οι ώρες της επιμόρφωσης είναι τυποποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας, και ανέρχονται σε 70€ για επιχειρήσεις Γ' κατηγορίας για 10 ώρες κατάρτιση και 130€ για επιχειρήσεις Β' κατηγορίας για 35 ώρες κατάρτιση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.Έρχεται νέο πρόγραμμα για 15.000 ανέργους νέους
Νέα Δράση με τίτλο «Ευκαιρίες κατάρτισης και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών σε ειδικότητες που αφορούν σε τομείς αιχμής της Ελληνικής Οικονομίας», προωθεί το Υπουργείο Εργασίας.
Αντικείμενο της δράσης, αποτελεί η παροχή σε 15.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους, ηλικίας από 18 έως 24 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν: 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το μοναδικό τμήμα VOUCHER Υγείας στο Ν. Καρδίτσας θα υλοποιηθεί στο κέντρο μας.
Το τμήμα ξεκινάει τη Δευτέρα 1/12/2014  στην Αίθουσα 3 του E-SCHOOL.
Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει 1200 ώρες κατάρτισης (240 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, 960 ώρες πρακτικής άσκησης σε ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΠΕΔΥ στον Νομό Καρδίτσας (Καρδίτσα, Παλαμάς, Σοφάδες & Μουζάκι).
Για τους ωφελούμενους το συνολικό επίδομα είναι 7800 ευρώ.Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η Eπιδοτούμενη Eκπαίδευση Ανέργων Νέων, ηλικίας από 18 έως 24 ετών από Αδειοδοτημένους Παρόχους Κατάρτισης.
Στόχος
του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων:
 • Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών (για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ) και 120 ωρών (για τους απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) &
 • Πρακτική Άσκηση  420 ωρών (για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ ΤΕΙ) και 380 ωρών (για τους απόφοιτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) (όχι παραπάνω από 6 μήνες)

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ
Το 2014 θα γίνουν 12.000 προσλήψεις μέσω της επιταγής κατάρτισης voucher. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
 • 3.000 θα είναι άνεργοι Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
 • 9.000 θα είναι άνεργοι Απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης. Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι :
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (από 0-4 μήνες, από 5-12 μήνες, από 13 μήνες και άνω)
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικονομικό έτος 2014 (εισοδήματα 2013)
 • Εκπαιδευτικό Επίπεδο

 ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
 • Γεννημένοι από 1.1.1990 μέχρι και 31.12.1996
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
 • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης 4 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση που έχουν ενταχθεί σε ενεργητική πολιτική απασχόλησης πρέπει να πάνε στον ΟΑΕΔ να το ξανασυμπληρώσουν
 • Να μην έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
 • Πτυχιούχοι  ΑΕΙ / ΤΕΙ → Συνολική Αμοιβή 2.410,00€
 • Απόφοιτοι  υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   Συνολική Αμοιβή 2.240,00€
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προγράμματος.
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη την διάρκεια της Απασχόλησης (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα).

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, που η επιχείρηση θα επιλέξει, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα 6 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)
 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, μετά την πάροδο των 6 μηνών απασχόλησης.
 • Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό.
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η Eπιδοτούμενη Eκπαίδευση Ανέργων Νέων, ηλικίας από 25 έως 29 ετών από Αδειοδοτημένους Παρόχους Κατάρτισης.
Στόχος
του προγράμματος είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.
Ειδικότερα το πρόγραμμα διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων:
 • Θεωρητική Κατάρτιση 100 ωρών &
 • Πρακτική Άσκηση  420 ωρών (όχι παραπάνω από 6 μήνες) 

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ
Το 2014 θα γίνουν 30.000 προσλήψεις μέσω της επιταγής κατάρτισης voucher. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:
 • 12.000 θα είναι άνεργοι Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ
 • 18.000 θα είναι άνεργοι Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι δικαιούχοι επιλέγονται βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης. Τα κριτήρια μοριοδότησης είναι :
 • Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας (από 0-6 μήνες, από 7-12 μήνες, από 13 μήνες και άνω)
 • Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό για το οικονομικό έτος 2014
 • Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
 • Πτυχιούχοι  ΑΕΙ / ΤΕΙ → Συνολική Αμοιβή 2.550€
 • Απόφοιτοι  δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης   Συνολική Αμοιβή 2.280€
 • Ιατροφαρμακευτική κάλυψη καθόλη την διάρκεια του προγράμματος.
 • Πρόσθετη Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθόλη την διάρκεια της Απασχόλησης (επαγγελματικός κίνδυνος, ατύχημα).

ΟΦΕΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • Πλήρης απασχόληση καταρτισμένου προσωπικού σε ειδικότητες του κλάδου, που η επιχείρηση θα επιλέξει, κατόπιν επιλογής σας, για διάστημα 6 μηνών χωρίς κανένα κόστος (μισθολογικό – εργοδοτικό)
 • Κάλυψη εργοδοτικών εισφορών για τις επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μόνιμο προσωπικό, μετά την πάροδο των 5 μηνών απασχόλησης.
 • Στη δράση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οι οποίες επιδοτούνται από άλλα προγράμματα απασχόλησης, χωρίς κανένα περιορισμό.
1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
Το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.
Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
2. ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Οι επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP μπορούν ή να εφαρμόσουν τα προγράμματα του ΕΦΕΤ ή να αναπτύξουν προγράμματα σύμφωνα με το σύστημα που εφαρμόζουν.
3. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.
4. ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Από την παραπάνω εκπαίδευση μπορεί να εξαιρείται μόνο το προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης, από το οποίο να προκύπτει σαφώς ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας ή άλλου καταλλήλου κατά περίπτωση τομέα των τροφίμων.

5. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.

6. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ
Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,  διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
7. ΤΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ
Τα προγράμματα εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρία επίπεδα.
6.1 Προγράμματα επιπέδου 1
Αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
Ελάχιστη διάρκεια :10 ώρες.  Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο συνημμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΠΙΠΕΔΟ 1. Για την διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτές χρήση του υφισταμένου εκπαιδευτικού υλικού, με κατάλληλη προσαρμογή, μέχρι σύνταξης νέου.
6.2 Προγράμματα επιπέδου 2
Αφορούν κατάρτιση χειριστών τροφίμων ή εργοδηγών ή προϊσταμένων ή διευθυντών επιχειρήσεων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. β της ΥΑ).
Ελάχιστη διάρκεια : 20 ώρες.  Ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος : όπως περιγράφεται στο συνημμένο * ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  – ΕΠΙΠΕΔΟ 2. Για την διεξαγωγή του προγράμματος μπορεί να γίνει από τους εκπαιδευτές χρήση του υφισταμένου εκπαιδευτικού υλικού, με κατάλληλη προσαρμογή, μέχρι σύνταξης νέου.
*(Θα κυκλοφορήσει σύντομα).
6.3 Προγράμματα επιπέδου 3
Αφορούν κατάρτιση υπευθύνων ομάδων και τομέων κλπ (Αρθρο 5 παρ.4 εδ. γ της ΥΑ).
Δεν επιτρέπονται αλλαγές στο ελάχιστο θεματολόγιο του προγράμματος. Επιτρέπονται μόνο προσθήκες και αύξηση των ωρών επιμόρφωσης.

8. ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ  ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δυνατότητα   εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων έχουν:
i. οι ίδιες οι επιχειρήσεις για το προσωπικό τους.
ii. οι επαγγελματικοί φορείς, επιμελητήρια, κλαδικά σωματεία.
iii. εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκπαιδευτικοί και άλλοι Δημόσιοι Οργανισμοί και διαπιστευμένα κέντρα κατάρτισης.

9. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Ο αριθμός καταρτιζομένων κάθε προγράμματος κατάρτισης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 άτομα.
Τροποποίηση του πίνακα υποψηφίων και μέχρι 10 τον αριθμό θα επιτρέπεται μέχρι 25 ημέρες μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης και οπωσδήποτε πριν την τελική έγκριση του προγράμματος συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα παραστατικά.
Ο αριθμός των εκπαιδευομένων δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό εκπαιδευομένων της αρχικής αίτησης του προγράμματος.
Οι παραπάνω αλλαγές γνωστοποιούνται με μία και μοναδική αίτηση.
Β. ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
Ο αριθμός ωρών κατάρτισης ανά ημέρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 8.
Αν το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο από μία ημέρα ο αριθμός ωρών ανά ημέρα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 5 και μικρότερος των 3.
Γ. ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Ένας εκπαιδευτής δεν μπορεί να υπερβεί τον αριθμό των 5 ωρών ανά ημέρα (μαζί με τις ώρες αναπλήρωσης) ή των 3 ωρών στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων (χωρίς τις ώρες αναπλήρωσης). Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για την περίπτωση των νησιών.
Αναπλήρωση του εκπαιδευτή μπορεί να γίνει εφόσον αυτό γνωστοποιηθεί έγκαιρα με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση αποδοχής από μέρους του αναπληρωτή.
Για κάθε ενότητα του περιεχομένου ενός προγράμματος θα ορίζεται ένας εκπαιδευτής με ένα μόνο αναπληρωτή του.
Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
Εκπαιδευτές δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προβλεπόμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, η οποία θα συνυποβάλλεται.
Δ. Έλεγχος Εκτέλεσης των Προγραμμάτων. Κυρώσεις
1. Ο έλεγχος της καλής εκτέλεσης των προγραμμάτων θα διενεργείται από υπαλλήλους του ΕΦΕΤ με έκτακτους και αιφνιδιαστικούς ελέγχους με μέριμνα  τριμελούς επιτροπής.
2. Εάν από τους ελέγχους που θα διενεργούν διαπιστώνονται σοβαρές παραβάσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων τότε οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων αυτών θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε νέα προγράμματα, με απόφαση του Δ.Σ. μετά από
σχετική εισήγηση της τριμελούς επιτροπής. Οι τυχόν διαπιστούμενες παραβάσεις θα αναγράφονται στο παρουσιολόγιο.
10. ΠΟΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ
Επιλογή  Φορέα Υλοποίησης:
α. Η επιχείρηση η οποία προγραμματίζει να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ή ο εργαζόμενος σε επιχείρηση τροφίμων ο οποίος ενδιαφέρεται να αποκτήσει βεβαίωση εκπαίδευσης για κάποιο από τα προγράμματα εκπαίδευσης ή κατάρτισης επιλέγει τον Εκπαιδευτικό Φορέα με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί, αφού λάβει διαβεβαίωση από αυτόν ότι κατά την εκπαίδευση θα χρησιμοποιηθούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
β. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους κατάλληλους χώρους και εποπτικά μέσα μπορούν να διεξάγουν οι ίδιες την εκπαίδευση, αρκεί να τηρούν όλες τις αναφερόμενες στην παρούσα διαδικασία προδιαγραφές και να χρησιμοποιούν Εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
Υποβολή αιτήσεων για έγκριση προγραμμάτων από τους φορείς υλοποίησης
Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα (40 τουλάχιστον ημέρες) πριν την έναρξη του προγράμματος για να υπάρχει το χρονικό περιθώριο γνωμοδότησης από τον ΕΦΕΤ.
Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις θα αφορούν χρονικό ορίζοντα 3 μηνών (90 ημερολογιακών ημερών) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
Τρόπος υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις για έγκριση των προγραμμάτων υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο φορέα υλοποίησης, μέσα σε φάκελο που περιέχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προς τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ.
Κάθε αίτηση θα αφορά ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και θα λαμβάνει ξεχωριστό αριθμό που θα χαρακτηρίζει μοναδικά το πρόγραμμα.
Το έντυπο της αίτησης είναι συνημμένο στην παρούσα.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ είναι τα παρακάτω :
 • Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο της αίτησης.
 • Αντίγραφο της αίτησης της κάθε επιχείρησης που απευθύνεται προς τον εκπαιδευτικό φορέα και ενδιαφέρεται να εκπαιδεύσει το προσωπικό της, στην οποία αίτηση, μεταξύ των άλλων θα περιγράφεται αναλυτικά η δραστηριότητα της επιχείρησης.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.
 • Αναλυτική περιγραφή των χώρων εκτέλεσης του προγράμματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του εκπαιδευτικού φορέα ότι τα αναγραφόμενα στην αναλυτική περιγραφή των χώρων εκτέλεσης του προγράμματος είναι αληθή.
 • Στην περίπτωση που ο χώρος επιμόρφωσης είναι αίθουσα ξενοδοχείου, επιμελητηρίου ή άλλων ν.π.δ., συνεδριακού κέντρου ή σχολική αίθουσα θα υποβάλλεται επιπλέον:
 • Υπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό και τις δυνατότητες της παραγράφου 13.
 • Το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας με αναγραφή του εμβαδού της από τον κάτοχο της αίθουσας.
 • Στην περίπτωση που προτείνεται αίθουσα εκτός αιθουσών ΚΕΚ και των αιθουσών ξενοδοχείων, επιμελητηρίων ή άλλων ν.π.δ., συνεδριακών κέντρων ή σχολικών
 • αιθουσών θα υποβάλλεται:
 • Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ ότι η αίθουσα πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 13  και στην οποία αναγράφεται η επιφάνεια της αίθουσας σε τετραγωνικά μέτρα.
 • Το σχετικό αποδεικτικό παραχώρησης χρήσης της αίθουσας από τον κάτοχο της αίθουσας.
 • Yπεύθυνη δήλωση του φορέα υλοποίησης με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο χώρος διαθέτει τον εξοπλισμό της παραγράφου 13.
 • Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτής είναι δημόσιος υπάλληλος, ακριβές αντίγραφο της προβλεπόμενης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 • Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του προγράμματος ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην αίτηση έγκρισης και στα συνημμένα αυτής έγγραφα, καθώς και στη σχετική απόφαση έγκρισης που θα εκδώσει ο ΕΦΕΤ.
Οι τακτικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν:
 • Την σχέση εργασίας τους και συγκεκριμένα εάν είναι ή δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
 • Ότι δεν ασχολούνται ως εκπαιδευτές στα προγράμματα αυτά συνολικά πέραν των 5 ωρών ημερησίως και στην ίδια ομάδα εκπαιδευομένων πέραν των 3 ωρών ημερησίως.
 • Ότι για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε άλλο πρόγραμμα.
Οι αναπληρωματικοί εκπαιδευτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνουν ότι αποδέχονται τη συμμετοχή τους ως εκπαιδευτές στα προγράμματα για τις συγκεκριμένες ώρες εκτέλεσης του συγκεκριμένου προγράμματος του φορέα και με τους ίδιους όρους
των τακτικών εκπαιδευτών.
Έγκριση προγράμματος
Την πληρότητα του φακέλου της αίτησης ελέγχει η Δ/νση Εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ, η οποία αξιολογεί τα συνημμένα δικαιολογητικά και εισηγείται στο ΔΣ του ΕΦΕΤ για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης.
Η απόφαση της έγκρισης με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται γνωστοποιείται στο φορέα υλοποίησης έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος.
Ανακοίνωση της ολοκλήρωσης του προγράμματος
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και εντός 10 ημερολογιακών ημερών θα αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης και Πληροφορικής του ΕΦΕΤ, σε γραπτή μορφή τα πρωτότυπα παρουσιολόγια και σε γραπτή και ηλεκτρονική μορφή ο κατάλογος των τελικώς καταρτισθέντων καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΕΤ χρηματικού ποσού, το οποίο έχει καθορισθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΕΤ, σε σαράντα ευρώ (40 €) ανά καταρτισθέντα και  στα τριάντα ευρώ (30 €) ανά καταρτισθέντα εφόσον η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε νησιά εκτός Κρήτης, από 01 Φεβρουαρίου 2011.
Η κατάθεση γίνεται στον λογαριασμό GR.3001.0002.4000.0000.0002.6956-3 που τηρεί ο ΕΦΕΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Σε περίπτωση κατάθεσης μέσω των πρακτορείων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καταθέτης επιβαρύνεται με προμήθεια 1/1000 επί του ποσού της κατάθεσης (30 Λεπτά του Ευρώ).
Σας γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πρακτορεία και σε ορισμένες ΔΟΥ.
γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. ΟΙ εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που  καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ και τα οποία γνωστοποιούνται στο φορέα υλοποίησης εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μέσω του ιστοτόπου του ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
11. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Η επιχείρηση ή το επιμελητήριο, ή το κλαδικό σωματείο ή ο εκπαιδευτικός φορέας που έχει αναλάβει την υποχρέωση να οργανώσει το Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων, υποχρεούται να επιλέγει Εκπαιδευτές από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ή το Γενικό Μητρώο Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίμων έως ότου καταργηθεί, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΥΑ 14707/2007 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ)
12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ο Εκπαιδευτικός Φορέας που αναλαμβάνει τη διεξαγωγή της επίσημης εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ έχει την υποχρέωση :
• Να χρησιμοποιεί εκπαιδευτές από το Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ.
• Να ενημερώνει τον ΕΦΕΤ για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης ώστε να ενημερωθεί έγκαιρα η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης.
• Να χρησιμοποιεί τα για το σκοπό αυτό συνταχθέντα από τον ΕΦΕΤ έντυπα.
• Η ενημέρωση είναι υποχρεωτική.
• Να διαθέτει τον κατάλληλο χώρο εκπαίδευσης, ο οποίος πρέπει να πληροί τους όρους  της επομένης παραγράφου.
Ο φορέας υλοποίησης ευθύνεται για τον έλεγχο των στοιχείων των παρευρισκομένων στην αίθουσα εκπαίδευσης με εκείνα που δηλώθηκαν στην αίτηση.
ΠΩΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
Οι εκπαιδευτικοί φορείς που επιθυμούν να επικοινωνήσουν με επιχειρήσεις τροφίμων ή  εργαζόμενους με θέμα την παροχή εκπαίδευσης σύμφωνα με την ΥΑ μπορούν να απευθυνθούνμόνον με την αποστολή του παρόντος ενημερωτικού υλικού στο οποίο συμπληρώνουν στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία τους.
Απαγορεύεται αυστηρά επί ποινή αποκλεισμού από την δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εκπαίδευσης, η πάσης φύσεως προφορική ενημέρωση η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει εσφαλμένη εντύπωση για την ιδιότητα του καλούντος, τον ρόλο του ΕΦΕΤ, το σκοπό των προγραμμάτων τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις ή στους εργαζόμενους από τη μη συμμόρφωση με  τα οριζόμενα από την ΥΑ κλπ  ή να αποτελέσει ή να ερμηνευθεί ως άσκηση πίεσης, σε συνδυασμό και με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 11 παρ.3 της ΥΑ.
13. ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
(Αρθρο 4 της ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 )
1. Τα προγράμματα κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων μπορούν να εκτελούνται:
α. Σε πιστοποιημένες από το ΕΚΕΠΙΣ δομές.
β. Σε αίθουσες συγκεντρώσεων ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων, επιμελητηρίων ή άλλων ΝΠΔΔ ή σε σχολικές αίθουσες που διαθέτουν τον εξοπλισμό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
γ. Σε κάθε άλλο χώρο εφόσον πρώτα εξασφαλιστεί ότι πληροί τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου με επί τόπου αυτοψία των τεχνικών επιθεωρητών εργασίας κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου φορέα προς την τοπική υπηρεσία τεχνικής και υγειονομικής επιθεώρησης εργασίας.
Μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορούν να γίνονται δεκτές μόνο μετά από γνώμη του ΣΥΑΕ.
2. α. Ο μέγιστος αριθμός εκπαιδευόμενων και εφ’ όσον η χωρητικότητα της αίθουσας επαρκεί δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 30.
β. Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
γ. Για κάθε εκπαιδευόμενο θα εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός (καρέκλα-τραπέζι).
3. Ελάχιστες προδιαγραφές χώρων κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
α. Αίθουσες διδασκαλίας
Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
 • Το καθαρό εμβαδόν δαπέδου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 22 τ.μ.
 • Η ελάχιστη επιφάνεια χώρου κάθε αίθουσας διδασκαλίας πρέπει να είναι 1,5 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο ή 3 τ.μ. ανά άτομο, για την περίπτωση που ο καταρτιζόμενος είναι άτομο με αναπηρία
 • Οι αίθουσες πρέπει να έχουν επαρκή άμεσο φυσικό φωτισμό και επαρκή αερισμό μέσω εύχρηστων φεγγιτών ή ηλεκτρικών εξαεριστήρων ή κεντρικού συστήματος αερισμού (ανανέωσης του αέρα).
 • Πρέπει επίσης να διαθέτουν κατάλληλο και ομοιόμορφο τεχνητό φωτισμό.
 • Οι πόρτες των αιθουσών πρέπει να έχουν καθαρό ελεύθερο άνοιγμα τουλάχιστον 0.90 μ. και ύψος τουλάχιστον 2.20 μ. Οι πόρτες των αιθουσών διδασκαλίας, για λόγους ασφαλείας, πρέπει να ανοίγουν από μέσα προς τα έξω.
 • Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για αίθουσες διδασκαλίας υπόγειοι χώροι.
 • Το ελάχιστο ελεύθερο ύψος των αιθουσών δεν μπορεί να υπολείπεται των 2.40 μ. και 2.20 μ. για οικοδομές που έχουν διαμορφωθεί πριν από τις 30-9-55. Για τους εργαστηριακούς χώρους οι διαστάσεις μπορούν να οριστούν μεγαλύτερες.
β. Χώροι διαλειμμάτων – Κοινόχρηστοι χώροι
Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας πρέπει να υπάρχουν κατάλληλοι και επαρκείς χώροι διαλειμμάτων. Οι χώροι διαλειμμάτων πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμοι από τις αίθουσες διδασκαλίας. Η ελάχιστη επιφάνεια του χώρου διαλειμμάτων πρέπει να είναι 0.8 τ.μ. ανά καταρτιζόμενο.
Ως χώροι διαλειμμάτων συνυπολογίζονται οι χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι εφ’ όσον έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ, στεγασμένοι ελεύθεροι χώροι (υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι), οι προθάλαμοι και ασκεπείς χώροι αποκλειστικής χρήσης του φορέα επιμόρφωσης.
Οι διάδρομοι που εξυπηρετούν διδακτικούς χώρους από τη μία πλευρά πρέπει να έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ.
Όλες οι αίθουσες πρέπει να διαθέτουν δικό τους χώρο διαλειμμάτων ανάλογο με τη δυναμικότητά τους. Ως χώροι διαλειμμάτων συνυπολογίζονται:
α) Οι χρησιμοποιούμενοι διάδρομοι εφόσον έχουν πλάτος τουλάχιστον 1.30 μ.
β) Στεγασμένοι ελεύθεροι χώροι (υπαίθριοι ή ημιυπαίθριοι)
γ) Οι προθάλαμοι
δ) Ασκεπείς χώροι
Κοντά στις αίθουσες διδασκαλίας και στους χώρους διαλειμμάτων πρέπει να υπάρχουν:
 • Τουλάχιστον μία (1) τουαλέτα ανδρών και μία (1) τουαλέτα γυναικών, για δυναμικότητα έως και 25 ατόμων. Συνεκτιμάται η ύπαρξη προθαλάμων. Το ελάχιστο συνολικό ύψος των στηθαίων και των κιγκλιδωμάτων πρέπει να είναι 1.20 μ.
 • Φαρμακείο Πρώτων Βοηθειών.
 • κατάλληλη σήμανση των αιθουσών διδασκαλίας, των W.C., των χώρων διαλειμμάτων, των εξόδων κινδύνου κλπ. και σχεδιαγράμματα διαφυγής σε εμφανή σημεία.
γ. Εξοπλισμός
Οι αίθουσες διδασκαλίας πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τον παρακάτω εξοπλισμό:
 • Τραπέζια – καθίσματα ανά αίθουσα, αναλόγου αριθμού με τη δυναμικότητα της αίθουσας και ανάλογων προδιαγραφών με αυτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
 • Ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή με DVD drive, CD drive ή Combo drive,
 • Διαφανοσκόπειο (overhead projector) ή μηχανή προβολής slides ή άλλη ισοδύναμη δυνατότητα
 • Οθόνη προβολής
 • Πίνακα
δ. Χώροι Πρακτικής Άσκησης
Οι χώροι πρακτικής άσκησης μπορεί να είναι αίθουσες, εργαστήρια, υπηρεσίες ή επιχειρήσεις τροφίμων. Ανάλογα με την περίπτωση και τον αριθμό των καταρτιζομένων, η πρακτική άσκηση γίνεται είτε κατά τμήματα σε μία επιχείρηση είτε σε διαφορετικές επιχειρήσεις με κατάλληλους χώρους.
στ. Εγκατάσταση θέρμανσης

Οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι διαλειμμάτων και υγιεινής πρέπει να διαθέτουν εγκατάσταση θέρμανσης.

Το πρόγραμμα είναι κατά 50% επιδοτούμενο και κατά 50% αυτοχρηματοδοτούμενο.

Συγκεκριμένα επιδοτείται όλη η διαδικασία της εκπαίδευσης με καθηγητή.

Είναι ΔΩΡΕΑΝ:

 • Το μάθημα με τον καθηγητή που απαιτείται για κάθε ενότητα.
 • Απεριόριστες ώρες εξάσκησης στις καλύτερες πλατφόρμες της αγοράς.
 • Τελικά επαναληπτικά tests πριν από τις εξετάσεις

Αυτοχρηματοδοτούμενο είναι το κόστος της πιστοποίησης η οποία είναι απαραίτητη για το πρόγραμμα αυτό.

Για το τελικό κόστος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Περιλαμβάνονται επίσης:

 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξετάσεις όσες φορές απαιτούνται
 • Έκπτωση 20% σε όλα τα υπόλοιπα προγράμματα μας (Αγγλικά, Joomla, Autocad κλπ)
 • Εξετάσεις κάθε εβδομάδα
 • Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων
 • Η πιστοποίηση γίνεται στα σύγχρονα λογισμικά Windows 7 & Office 2010


Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων (Φοιτητών & Ανέργων) απαιτούνται:

 • Φοιτητικό πάσο για τους φοιτητές
 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ για τους ανέργους Σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Εργασίας, το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ "Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους έως 29 ετών", γνωστό και ως VOUCHER 18-29, ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙ  εκ νέου το Α΄τρίμηνο του 2014.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός Μαρτίου  εκτός απροόπτου θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του νέου voucher 2014, η οποία θα δώσει την ευκαιρία σε 75.000 ανέργους νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αφού πρώτα λάβουν την απαραίτητη επιδοτούμενη κατάρτιση.
Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, στο νέο πρόγραμμα voucher, συζητείται η αύξηση της αμοιβής των δικαιούχων από 2400€-2700€ που ήταν στο αρχικό πρόγραμμα (voucher 2013), στα 3.700 ευρώ. Οι άνεργοι νέοι που θα ωφεληθούν θα προέρχονται από την ηλικιακή ομάδα 18 έως 29 ετών και από τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Γυμνάσιο / Λύκειο / ΙΕΚ καθώς και ΑΕΙ και ΤΕΙ.