ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER - Για ηλικίες από 18 - 24 ετώv

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER - Για ηλικίες από 18 - 24 ετώv
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
- Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 1.470 €
- Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 380 ώρες.
- Αιτήσεις έως 20/06/2018
Ανακοίνωση έναρξης υποβολής Στ΄ κύκλου αιτήσεων των ωφελουμένων της Πράξης "Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής ".
Η ημερομηνία υποβολής λήγει την 20/06/2018 και ώρα 23:59μμ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
E-SCHOOL ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Λ. Σακελλαρίου 29
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΤΗΛ: 2441021130 - 6970147777
What’s up: 6978520099You may also like